Stærke regioner

Stærke handlemuligheder

Sundhedsvæsenet er udfordret! Vi står overfor en aldrende befolkning, dyrere behandlinger og mangel på personale.
Vi har brug for mere forebyggelse, sammenhæng i sundhedsvæsenet og en langsigtet strategi for at tiltrække og fastholde personale.
Region Hovedstaden skal gå foran som en innovativ og bæredygtig region.

Det vil jeg arbejde for!